Odbiór oleju z restauracji

Odbiór oleju z restauracji Warszawa

Nasze warunki współpracy są bardzo elastyczne z myślą o Tobie i Twoich potrzebach. Za odebrane od Ciebie zużyty olej posmażalniczy zapłacimy Ci i wystawimy FV. Jednak odbiór oleju z restauracji i recykling oleju spożywczego to nie jedyny obszar naszej działalności. Sprzedaż olejów gastronomicznych i dostawa olejów gastronomicznych również znajdują się w polu naszych działań. Sprawdź nasze produkty!

Recykling olejów gastronomicznych – na czym polega?

Wraz z rozwojem nowych technologii oraz zwiększeniem świadomości i dbałości o czystość środowiska naturalnego możliwy jest recykling oleju spożywczego. Dzięki temu firmy z branży gastronomicznej mogą podpisać umowę z firmą specjalizującą się w tym zakresie, taką jak nasza, my zaś odbierzemy zużyty olej z dowolnego miejsca w Polsce. Następnie w swoich zakładach zużyte oleje roślinne poddajemy filtrowaniu i oczyszczaniu z różnych związków, które powstały w efekcie smażenia m.in.: wolnych kwasów tłuszczowych, nienasyconych związków pochodnych tych kwasów oraz białek i węglowodanów pochodzących z pozostałości produktów spożywczych.

Dzięki takiemu oczyszczaniu oleju posmażalniczego możliwe jest jego dalsze wykorzystanie głównie jako składnik bio paliw, które emitują mniej dwutlenku węgla do atmosfery, ale i jako opał do pieców centralnego ogrzewania, do półprodukt w przemyśle chemicznym np. kosmetycznym oraz do produkcji pasz dla zwierząt.

Zużyty olej spożywczy -jak przechowywać i przewozić

Zużyty olej spożywczy (słonecznikowy, rzepakowy, palmowy, sezamowy czy oliwa z oliwek) wytwarzają wiele szkodliwych substancji oraz związków rakotwórczych, dlatego absolutnie nie powinny być wykorzystywane ponownie. Nie przestrzeganie tych zasad może w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej doprowadzić do niebagatelnych kar finansowych, a także do spadku zaufania klientów. Firmy, które zajmują się produkcją i obróbką żywności muszą prowadzić rejestrowaną ewidencję utylizacji odpadów, jakimi są zużyte oleje roślinne. Beczki, w których przechowuje się zużyte oleje gastronomiczne, powinny być szczelne i stabilne, ustawione na płaskim podłożu, aby zapobiec ich przewróceniu się. Nigdy jednak nie powinny stać bezpośrednio na glebie, aby w razie wycieku olejów posmażalniczych trujące związki chemiczne nie skaziły jej.

Odbiór zużytego oleju gastronomicznego oraz recykling oleju spożywczego to nasza specjalność. Zużyty olej staje się gesty i lepki, dlatego też samo jego przewożenie regulowane jest osobnymi przepisami. W naszej firmie posiadamy specjalne samochody przystosowane do przewożenia olejów po drogach publicznych, dlatego nawet w sytuacji ich przypadkowego wycieku nie stworzą one zagrożenia w ruchu miejskim. Wszystkie beczki o różnych pojemnościach, które udostępniamy naszym klientom, są odpowiednio wyczyszczone oraz szczelne, a wraz z odbiorem pełnych pojemników od klienta wystawiamy Karetę Przekazania Odpadów oraz zostawiamy w lokalu nowe beczki na zużyte oleje roślinne.

Utylizacja oleju spożywczego

Niedopuszczalne jest wylewanie zużytego oleju przepracowanego do kanalizacji. Wiąże się to z kosztownymi naprawami niedrożnej lub zapchanej kanalizacji, ale może również spowodować wybicie ścieków na ulice. Takie wpuszczanie oleju do kanalizacji stanowi duże obciążenie dla wody, zmniejsza jej czystość i wpływa na pogorszenie się jakości tych wód oraz wód gruntowych, co przekłada się na zmniejszenie upraw. Przede wszystkim stanowi zagrożenie dla zwierząt i roślin wodnych, co ma znaczący wpływ na biodegradacje tego ekosystem.

Karygodne jest również wylewanie olejów i frytur na pola i w lasach. W miejscu wylania zużytego oleju spożywczego rośliny obumierają i przez długi czas nie wyrosną na tak skażonej glebie. Stanowi to także niemałe zagrożenie dla zwierząt, które mogą się nim zatruć. Tak samo spalanie zanieczyszczonych zużytych olejów spożywczych powoduje emisję do atmosfery znacznych ilości szkodliwych substancji. Dlatego też ważne są odpowiednia recykling olejów gastronomicznych w trosce o ekologię tak, abyśmy my oraz przyszłe pokolenia jak najdłużej mogli cieszyć się i korzystać z zasobów czystego środowiska naturalnego.

Odbiór oleju przepracowanego a prawo

Zgodnie z prawem wytwórca odpadów zobowiązany jest do gospodarowania tymi odpadami. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami (art. 27.2) poprzez przekazanie odpadu. Dokumentem potwierdzającym przekazanie odpadu jest Karta Przekazania Odpadu – KPO. Warto zauważyć, że odpady te należy przekazać wyłącznie firmie, która posiada wymagane zezwolenie na skup oraz recykling oleju gastronomicznego.

Dodatkowo, jeśli przewóz zużytego oleju odbywa się po drogach publicznych musi on być odpowiednio przewożony i wymaga zezwolenia na jego transport. Dodatkowo wraz z rozporządzeniem z 2020 roku każda firma wytwarzająca odpady olejów posmażalniczych oraz firma je skupująca i utylizująca musi prowadzić elektroniczną ewidencję działalności oraz być zarejestrowana w Bazie Danych o Odpadach. Ma to na celu ograniczenie nielegalnych wywozów zużytego oleju spożywczego na dzikie wysypiska, a więc przeciwdziałać nieprawidłowym gospodarowaniem nim oraz zanieczyszczeniu środowiska naturalnego

Skontaktuj się z nami!

Utylizacja oleju spożywczego to uciążliwy obowiązek każdego właściciela gastronomii. Jeśli chcesz powierzyć naszej firmie odbiór i utylizację olejów gastronomicznych wystarczy, że skontaktujesz się z nami drogą telefoniczną lub mailową. Po otrzymaniu od Ciebie chęci współpracy szybko skontaktują się z Tobą nasi przedstawiciele handlowi i przestawią dogodne warunki naszej kooperacji.

Podpiszmy umowę!

Recykling olejów gastronomicznych wymaga odpowiednich pozwoleń, które podsiada nasza firma. Aby działać zgodnie z literą prawa, podpiszemy z Tobą umowę, która ureguluję naszą współpracę. Dzięki temu terminowo będziemy odbierać od Ciebie zużyty olej roślinny, a w zamian otrzymasz od nas Kartę Odbioru Odpadów do przedłożenia w razie kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

https://www.traditionrolex.com/17